VLVN Advance


Kế toán- tổng hợp
Quay lại
Thông tin hồ sơ
Tình trạng hồ sơ
Được phê duyệt

Lượt xem63
Mời phỏng vấn0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ27/12/2018
Phỏng vấn
Online
Thông tin cá nhân
 • Tên : Đỗ Thị Nguyên Mai
 • Ngày sinh : 16/08/1986
 • Giới tính : Nữ
 • Số CMND : 201747951 - 27/12/2018
 • Điện thoại : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
 • Email : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
 • Địa chỉ : Bạn cần đăng nhập để xem thông tin này
Bằng cấp học vấn
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
 • Trình độ tin học: Kỹ thuật viên tin học
 • Ngành nghề đào tạo: Ngân hàng
 • Kinh nghiệm làm việc: 9 (năm)
Nguyện vọng nghề nghiệp
 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/01/2019
 • Chuyên môn mong muốn: Kế toán-Kiểm toán
 • Mức lương mong muốn: 7-10 triệu
 • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Cổ phần
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

  -         Quản lý chi phí các công trình xây dựng: Lên dự toán, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các định mức về vật tư, nhân công, chi phí máy, …

  -         Lên kế hoạch dòng tiền và  kế hoạch thanh toán .

  -         Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng và năm tài chính.

  -    Lập báo cáo chi phí sản xuất và giá thành công trình theo yêu cầu nội bộ.

   

  -         Thu thập chứng từ, hóa đơn GTGT. Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý , chính xác của chứng từ.

  -         Cân đối thuế GTGT, cân đối doanh thu chi phí.

  -         Trực tiếp thực hiện đúng đủ, kịp thời các báo cáo với cơ quan thuế như: Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN

  -         Hạch toán các nghiệp vụ thuế, hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý hợp lệ.

  -         Đảm bảo tính hợp lý, chính xác và trung thực trong việc hình thành các bút toán kế toán, lên sổ sách, báo cáo .

  -         Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin kế toán về hoạt động kinh doanh, tình hình công nợ, thu chi cho ban lãnh đạo và tư vấn các giải pháp. Như báo cáo thu chi, công nợ, báo cáo chi phí, kết quả kinh doanh, kế hoạch dòng tiền.

  -         Chuẩn bị và chịu trách nhiệm về các báo cáo đối với cơ quan thuế như báo cáo thuế  GTGT, TNDN, TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN.

  -         Báo cáo quyết toán năm

  -         Ngoại giao, chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế.

  -         Soạn thảo, theo dõi các hoạt đồng thi công, hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán. Làm các hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán các hạng mục thi công.

  -         Theo dõi công nợ thanh toán của công trình.

VLVN Advance


Text/HTML


Phòng TTT Lao Động
P. Tư vấn giới thiệu việc làm
Phòng Dạy Nghề
P. Bảo hiểm thất nghiệp