PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ 25 NĂM 2018 (NGÀY 20/7/2018)
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - SỐ 657 TRƯỜNG CHINH, QUẬN CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
 
Bắt đầu: 07:30 20/07/2018
Kết thúc: 17:00 20/07/2018
Hotline: (0236)3681828 - 3825606 - 3740261
Phiên đang sắp diễn ra