PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ
21 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
 
Bắt đầu: 07:30 15/03/2019
Kết thúc: 17:00 15/03/2019
Hotline: (0236)3740261 - 3825606 - 3681828
Phiên giao dịch đã kết thúc