PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/06/2017 (THỨ SÁU) - NGÀY HỘI VIỆC LÀM SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 3, NĂM 2017
ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 71 NGŨ HÀNH SƠN, PHƯỜNG MỸ AN, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 
Bắt đầu: 08:00 30/06/2017
Kết thúc: 17:00 30/06/2017
Hotline: (0236) 3825606 - 3740261
Phiên đang sắp diễn ra