PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 04/05/2017 (THỨ NĂM)
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG - ĐƯỜNG XUÂN THỦY, QUẬN CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
 
Bắt đầu: 07:30 04/05/2017
Kết thúc: 17:00 04/05/2017
Hotline: (0236)3740261 - 3825606
Phiên đang sắp diễn ra